Welkom op de website van WSW Adviesraad Rotterdam!

Wsw-adviesraad Rotterdam heeft een adviserende en signalerende functie.  De raad adviseert het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over uitvoering van de Wsw (Wet sociale werkvoorziening). De Wet sociale werkvoorziening is er om mensen met een arbeidshandicap aan een passende baan te helpen. Dat kan bij een sociale werkvoorziening (Robedrijf), maar ook bij een ‘gewone’ werkgever.

Met haar adviezen ondersteund Wsw adviesraad Rotterdam de gemeente bij het vaststellen en maken van regels en plannen die nodig zijn om de sociale werkvoorziening in de gemeente Rotterdam goed te kunnen laten functioneren. Het is belangrijk dat de WSW-adviesraad signalen krijgt van mensen die te maken hebben met de Wsw. Wsw-adviesraad Rotterdam heeft regelmatig contact met Wsw-geïndiceerden, beleidsmedewerkers, belangenorganisaties in Rotterdam en andere Wsw-adviesraden. Tijdens het overleg bespreken de deelnemers onderwerpen die belangrijk zijn voor de mensen met een Wsw-indicatie.

 

De samenstelling van de Wsw-adviesraad in Rotterdam bestaat uit leden die zelf  Wsw-geïndiceerd zijn.  Heeft u iets te melden wat van belang is voor de Wsw in Rotterdam of heeft u een vraag,  neem dan contact op.