Ondersteuning Informatie & Advies

Naam: CrossOver
Landelijk informatiecentrum voor jongeren met een functiebeperking. (gratis en betaald)
Site: www.kenniscentrumcrossover.nl
E-mail: info@kcco.nl

Naam: BUS
De Brabantse vereniging voor ondersteuning belangenbehartiging en cliëntenparticipatie WWB, Wsw,WIA (gratis)
Site: www.debus.nl
E-mail: info@debus.nl

Naam: DIM voor werkadvies
Informatie, Advies en ondersteuning over werk voor mensen met een arbeidsbeperking (betaald, korting voor leden Mobility)
Site: www.dimvoorwerkadvies.nl
E-mail: contact formulier

Naam: FSU
Friese vereniging voor ondersteuning belangenbehartiging en cliëntenparticipatie WWB, Wsw,WIA, WMO (gratis)
Site: www.fsufriesland.nl
E-mail: fsu@fsufriesland.nl

Naam: Klaverblad
Zeeuwse vereniging voor ondersteuning belangenbehartiging en cliëntenparticipatie WWB, Wsw,WIA, WMO (gratis)
Site: www.klaverbladzeeland.nl
E-mail: info@klaverbladzeeland.nl

Naam: MEE
Landelijke en regionale ondersteuning voor mensen met lichamelijk, psychische, verstandelijke of zintuiglijke beperking (gratis)
Site: www.mee.nl
E-mail: info@mee.nl

Naam: Movisie
Informatie en advies over Wet Maatschappelijke Ondersteuning (gratis en betaald)
Site: www.movisie.nl
E-mail: info@movisie.nl

Naam: NOLOC
Informatie en advies over kwaliteit individuele loopbaanadviseurs (gratis)
Site: www.noloc.nl
E-mail: info@noloc.nl

Naam: NOBOL en BOABOREA
Deze organisaties zijn in juli 2012 samen opgegaan in een nieuwe branchevereniging OVAL.
Informatie over kwaliteit van re-integratiebedrijven en job coach organisaties (gratis )
Informatie en advies over kwaliteit loopbaanadviesbureaus (gratis en betaald)
Site: www.oval.nl
E-mail: info@oval.nl

Naam: Programma VCP
Landelijke ondersteuning voor belangenbehartiging en cliëntenparticipatie van mensen met een beperking (gratis en betaald)
Site: www.programmavcp.nl
E-mail: info@programmavcp.nl

Naam: SBCM
Informatie en adviesover werk en scholing vanuit cao-Wsw (gratis en betaald)
Site: www.sbcm.nl
E-mail: info@sbcm.nl

Naam: Stichting CliP
Ondersteuning en scholing van cliëntenraden (betaald, korting voor leden Mobility)
Site: www.stichtingclip.nl
E-mail: info@stichtingclip.nl

Naam: Zorgbelang Nederland
Ondersteunen belangenbehartiging en participatie voor mensen die te maken hebben met zorg- en welzijnsvoorzieningen. (gratis en betaald)
Site: www.zorgbelang-nederland.nl
E-mail: info@zorgbelang-nederland.nl