Werknemers- en werkgeversorganisaties

Naam: CNV
Christelijk Nationaal Vakverbond.
Site: www.cnv.nl
E-mail: info@cnv.nl

Naam: FNV
“Federatie Nederlands Vakcentrale; organisatie voor 20 vakbonden, zoals ABVA/KABO.”
Site: www.fnv.nl
E-mail: info@fnv.nl

Naam: MHP
MHP is een vakcentrale voor Middengroepen en Hoger personeel
Site: www.vakcentralemhp.nl
E-mail: info@vakcentralemhp.nl

Naam: IMK
Instituut Midden en Kleinbedrijf.
Site: www.imk.nl
E-mail: contactformulier.

Naam: KvK
Kamer van Koophandel voor informeert en ondersteunt bedrijven, verenigingen en stichtingen.
Site: www.kvk.nl
E-mail: contactformulier.

Naam: VNO/NCW
VNO-NCW is belangenvereniging van grote bedrijven en branche organisaties.
Site: www.vno-ncw.nl
E-mail: contactformulier.

Naam: Stichting van de Arbeid.
Het gezamenlijk overleg- en adviesorgaan van werkgeversorganisaties en vakbonden.
Site: www.stvda.nl
E-mail: contactformulier.

Informatie over wetten en regelgeving (schriftelijk, niet persoonlijk).

Naam: Panteia (oude naam: Research voor beleid)
Informatie over werk, inkomen, loondispensatie, Wsw, re-integratie en arbeidsmarkt (gratis en betaald)
Site: www.panteia.nl

Naam: Rijksoverheid
Informatie van de landelijke overheid, zoals werk via ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (gratis)
Site: www.rijksoverheid.nl

Naam: SER
Sociaal Economische Raad adviseert de regering over werk en inkomen.
Site: www.ser.nl

Naam:St-AB
Informatie over wet en regelgeving sociale zekerheid (gratis).
Site: www.st-ab.nl

Naam: WRR
Wetenschappelijke raad regeringsbeleid.
Informatiecentrum vanuit universiteiten over werk en inkomen.
Site: www.wrr.nl